Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie na Europejskie Dni Pracy on-line

10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu odbędą się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą „Work@PL”.

Informacja o projekcie „Drewno, woda i przygoda”

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie realizuje projekt ,,Drewno, woda i przygoda'' współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla...

Rekrutacja do projektu "Własna firma w EGO"

W dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie...

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2018

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2018 pn. „Młode pokolenia na rynku pracy".

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 2018/2"

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 2018/2"

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 13 września 2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja po 30 (2018)"

Informacje o projekcie "Moda na sukces społeczno-zawodowy"

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Moda na sukces społeczno-zawodowy”. Projekt skierowany jest do 360 osób (216 kobiet/144 mężczyzn)...

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2018 r.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowanych było 836 osób bezrobotnych co oznacza, że w stosunku do 31 lipca 2018 r. (834 bezrobotnych) liczba...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Nabór do projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”

Od dnia 22.08.2018 r. do 10.09.2018 r. prowadzony jest nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pod nazwą „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”.

Wyświetlanie 11 - 20 z 502 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę