Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Punkt oparcia - projekt PUP w Gołdapi realizowany przy udziale środków z EFS

Począwszy od 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi realizował projekt zatytułowany „PUNKT OPARCIA”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 17.12.2014 r. nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego...

Zmiany dotyczące obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi wprowadza zmiany dotyczące obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy.

Warsztaty z ekonomia społeczną

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie ADELFI zaprasza na warsztaty do Olecka, które odbędą się 17 grudnia 2014 r. na godzinę 15:00

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Olecku

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Olecku. Do udziału w spotkaniu zachęcamy wszystkich, którzy już prowadzą działalność gospodarczą oraz...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności urzędu

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
 • 7.30 – 15.30 
  Godziny przyjmowania interesantów: 
  8.00 – 14.00
  Dyrektor lub jego zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
 • 9.00 - 16.00
 •  
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę