Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Zaproszenie na III Targi Pracy i Edukacji

Zaproszenie na III Targi Pracy i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III Targach Pracy i Edukacji, które odbędą się 20 marca 2018 r. w godz. 10.00-13.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 16.09.2014 r. nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Już czas”

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków dla organizatorów stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 10.09.2014 r.nabór wniosków dla organizatorów stażu w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Już czas”

Informacja dla bezrobotnych do 30 roku życia - BON SZKOLENIOWY

Zgodnie z art. 66 k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674, z późn. zm.) na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może...

Nabór wniosków w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w ramach posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłasza II nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności urzędu

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
 • 7.30 – 15.30 
  Godziny przyjmowania interesantów: 
  8.00 – 14.00
  Dyrektor lub jego zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
 • 9.00 - 16.00
 •  
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę