Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Dyrektor ZPEW w Gołdapi ogłasza nabór

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2015 Roku życzy Państwu i Waszym Najbliższym dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi

Punkt oparcia - projekt PUP w Gołdapi realizowany przy udziale środków z EFS

Począwszy od 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi realizował projekt zatytułowany „PUNKT OPARCIA”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 17.12.2014 r. nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego...

Zmiany dotyczące obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi wprowadza zmiany dotyczące obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności urzędu

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
 • 7.30 – 15.30 
  Godziny przyjmowania interesantów: 
  8.00 – 14.00
  Dyrektor lub jego zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
 • 9.00 - 16.00
 •  
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę