Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 2018/2"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę