Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Nabór kandydatów na Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Poszukiwani są kandydaci do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej. Termin składania dokumentów do 5 grudnia 2023 r.

 • Wskaźniki efektywnościowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi

  Nasz urząd uzyskał najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej w 2022 roku w województwie warmińsko-mazurskim i jedne z najlepszych w kraju. Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wymienione wskaźniki zostały osiągnięte na poziomie 92,78 % ( kraj 80,70%) oraz 12 659,20 zł ( kraj 17 310,50 zł).

 • Bony na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie gołdapskim (I)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach...

 • Środki na przedsiębiorczość

  Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi informuje, że nadal aktualne są nabory w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie gołdapskim (I)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego FEWiM 2021-2027

 • VII edycja Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy

  Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi do udziału w VII edycji Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności urzędu

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec września 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
 • 7.30 – 15.30 
  Godziny przyjmowania interesantów: 
  8.00 – 14.00
  Dyrektor lub jego zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
 • 9.00 - 16.00
 •  
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę