Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 20 września 2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu z rezerwy MRPiPS

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 20 września 2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja po 30 (2018)".

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19.09.2018 r. pod pozycją 1794 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za...

Zaproszenie na Europejskie Dni Pracy on-line

10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu odbędą się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą „Work@PL”.

Informacja o projekcie „Drewno, woda i przygoda”

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie realizuje projekt ,,Drewno, woda i przygoda'' współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla...

Rekrutacja do projektu "Własna firma w EGO"

W dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie...

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2018

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2018 pn. „Młode pokolenia na rynku pracy".

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 2018/2"

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia 2018/2"

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 13 września 2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja po 30 (2018)"

Informacje o projekcie "Moda na sukces społeczno-zawodowy"

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Moda na sukces społeczno-zawodowy”. Projekt skierowany jest do 360 osób (216 kobiet/144 mężczyzn)...

Wyświetlanie 1 - 10 z 495 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę