Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Nagłówek

Aktualności

Bezpłatne wsparcie osobom przewidzianym do zwolnienia lub zwolnionym

ZDZ w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi zaprasza do udziału w projekcie pn. „Pomagamy zwalnianym kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja”.

Ogłoszenie o naborze wniosków dla organizatorów stażu z rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 13.07.2017 r. ogłasza kolejny nabór wniosków dla organizatorów stażu w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych długotrwale”

Zaproszenie na spotkanie w Straży Granicznej

Komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zaprasza osoby fizyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające lub zamierzające zatrudnić cudzoziemców jak również organy...

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2017 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowanych było 1115 osób bezrobotnych co oznacza, że w stosunku do 31 maja 2017 r. (1244 bezrobotnych) liczba...

Ogłoszenie o naborze wniosków dla organizatorów stażu z rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 05.07.2017 r. ogłasza kolejny nabór wniosków dla organizatorów stażu w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych długotrwale”

Przedsiębiorco podnieś kompetencje swoje i swoich pracowników ze środków unijnych

Informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości...

Ogłoszenie o naborze wniosków dla organizatorów stażu z rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 29.06.2017 r. ogłasza nabór wniosków dla organizatorów stażu w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych długotrwale”

Nabór do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ogłasza nabór kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi od 26.06.2017 r. do 04.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 21.06.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających...

Wyświetlanie 1 - 10 z 382 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę