Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków na...

Projekty Wolontariatu Europejskiego

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic prowadzi rekrutację na różne projekty wolontariatu europejskiego EVS. Uczestnicy projektu mają zapewnione ubezpieczenie, zwrot koszów...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi od 09.06.2016 r. do 17.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej - w wysokości do 35 000,00...

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi od 09.06.2016 r. do 17.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - w wysokości do...

Zaproszenie do składania wniosków o organizację stażu w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zaprasza do składania wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi jako poszukujące pracy...

Wyświetlanie 1 - 5 z 265 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

9,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2016r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
 • 7.30 – 15.30 
  Godziny przyjmowania interesantów: 
  8.00 – 14.00
  Dyrektor lub jego zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
 • 9.00 - 16.00
 •  
 •  
 •  

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę