Aktualności urzędu

Wolontariat Europejski

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA Fides prowadzi rekrutację osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski.

Ankieta skierowana do osób poszukujących pracy

Caritas Archidiecezji Gdańskiej uczestniczy w międzynarodowym projekcie mającym na celu zbadanie sytuacji osób NEET (osoby pozostające bez edukacji, zatrudnienia oraz szkoleń) na rynku pracy....

Informacja firmy organizującej wyjazdy dla opiekunów osób starszych

Gowork to firma organizująca wyjazdy do pracy do Niemiec dla opiekunek i opiekunów osób starszych. Osoby zainteresowane takim zatrudnieniem znajdą więcej informacji w ulotce firmowej.

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża instrument finansowy pn. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na...

Informator dla pracodawców, pracowników i pracownic

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania wydała publikacje dla pracodawców oraz pracowników i pracownic nt. „Dyskryminacja ze względu na orientację...

Wyświetlanie 1 - 5 z 197 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Rynek pracy

Statystyki i analizy

9,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 23.129,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
 • 7.30 – 15.30 
  Godziny przyjmowania interesantów: 
  8.00 – 14.00
  Dyrektor lub jego zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
 • 9.00 - 16.00
 •  
 •  
 •