Aktualności urzędu

Liczba bezrobotnych w końcu września 2015 r.

Według stanu na dzień 30 września 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowane były 1 662 osoby bezrobotne co oznacza, że w stosunku do 31 sierpnia 2015 r. (1 745 bezrobotnych) liczba...

Ogłoszenie o naborze wniosków dla organizatorów stażu z RPO

Dnia 25.09.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków dla organizatorów stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja po 30” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Dnia 22.09.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców...

Wyświetlanie 1 - 5 z 174 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Rynek pracy

Statystyki i analizy

10,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 23.129,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
 • 7.30 – 15.30 
  Godziny przyjmowania interesantów: 
  8.00 – 14.00
  Dyrektor lub jego zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
 • 9.00 - 16.00
 •  
 •  
 •