Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi


Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 4 sierpnia 2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 4 sierpnia 2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja po 30 (2017)”...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 4 sierpnia 2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych...

Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2017 r.

Według stanu na dzień 31 lipca 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowane były 1082 osoby bezrobotne co oznacza, że w stosunku do 30 czerwca 2017 r. (1115 bezrobotnych) liczba...

Przypominamy o wznowieniu naboru wniosków o przyznanie refundacji przez okres 12 miesięcy części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi informuje, że pracodawcy lub przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą ubiegać się o przyznanie refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki...

Wyświetlanie 1 - 5 z 390 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
 • 7.30 – 15.30 
  Godziny przyjmowania interesantów: 
  8.00 – 14.00
  Dyrektor lub jego zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
 • 9.00 - 16.00
 •  
 •  
 •  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę